Dinsdag 6 februari: Dikketruiendag op onze school!

Loïc Hustinx/ januari 30, 2018

Beste ouders,

In onze school besteden we aandacht aan het leefmilieu van nu en morgen. Wij werken dan ook met onze leerlingen rond de uitdagingen die de klimaatopwarming met zich meebrengt.

Bij hittepieken veranderen steden en gemeenten en scholen door al het beton in echte hitte-eilanden, waar de temperatuur 7 tot 8 graden hoger ligt dan op het platteland. Bovendien is het risico op wateroverlast groot, omdat regenwater er te snel wegvloeit.

Maar we kunnen daar iets aan doen. Het thema van dit jaar is dan ook van grijs naar frisgroen!

Als we beton, asfalt en verharde oppervlakten vervangen door ‘frisgroen’ op de speelplaats, op het balkon, op straat, …  dan kunnen we met zijn allen, op school, in de gemeente of op het bedrijventerrein de nadelige klimaateffecten tegengaan.  Extra groen zorgt in de zomer voor meer afkoeling en regenwater kan beter infiltreren in de bodem.

Daarom zal onze school op dinsdag 6 februari 2018 ingaan op de oproep van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid  om onze eigen ‘frisgroene’ inspanningen in de verf te zetten en deel te nemen aan ‘Dikketruiendag’. Door een trui aan te trekken en de verwarming lager te zetten verminderen we zelf onze uitstoot van CO2 en tonen we dat we inspanningen willen leveren om de klimaatopwarming op lange termijn aan te pakken.

We dagen alle klassen uit om een zo groen mogelijke klasfoto te maken. De kinderen komen zoveel mogelijk met groene kledij  naar school (trui-muts-lange broek-wanten, sjaals,….)

Wij kijken alvast uit naar de ‘Dikketruiendag’

Milieuvriendelijke groeten,

De mosgroep

Share this Post