Thema “Wind en lucht”

Juf.valerie/ september 20, 2018

Elke dag observeren we de wind. Wel of geen wind, harde of zachte wind. Met plastiek zakken aan een touwtje konden de kleuters zelf experimenteren in de wind. Samen met de juf lieten we een vlieger de lucht in… We genoten van de lucht en keken naar wat we zagen in de lucht: veel of weinig wolken, soms herken je een figuur in de wolken.

We knutselden een eigen windmolentje. Luisteren naar het verhaal van Nijntje en de wind. Met een ventilator in de klas maken we wind. Wat kunnen we wegblazen en wat blijft liggen? (zwaar en licht) Hoe voelt de wind? We luisteren naar de wind…

Volgende week werken we het thema maïs uit… Op maandag is er in de namiddag een uitstapje naar het maïsdoolhof gepland.

Share this Post