Laatste kans aankoop koekjes!

Oudervereniging Edewalle/ november 30, 2021

Lieve ouders,

Jullie hebben via Directeur Ine vernomen dat de koekjes verkoop met 2 dagen verlengd is omwille van de sluiting van de kleuterafdeling. De briefjes moeten ten laatste vrijdag 3 december afgegeven worden aan de juf, of bestellingen mogen ook door gemaild worden naar ouderverenigingedewalle@hotmail.com. 

Hierbij nog een warme oproep, willen jullie onze leerlingen van de tweesprong Edewalle steunen? Met de opbrengst kopen we Ipads aan voor de leerlingen.

Bedankt voor jullie steun!!

Team Oudervereniging

Share this Post