De scholengemeenschap Sint-Rembert staat in voor het busvervoer van onze schoolkinderen. De uitgebouwde strategie hieromtrent sluit aan bij de afspraken die nu reeds uitgevoerd worden kaderend in het duurzaam project ‘stappen en trappen‘.

Ter verduidelijking bij die strategie:

De gemeentegrenzen worden gerespecteerd. De school haalt geen kinderen op die niet woonachtig zijn in Handzame en Edewalle.

Kinderen uit Edewalle worden opgehaald door de bus van Wijnendale. De rit start om 07.30 uur ’s morgens. ’s Avonds vertrekt de bus om 16.45 uur.

In Handzame starten we om 07.30 en ’s avonds om 17.15. De schoolbus van Sint-Henricus staat hiervoor in.

De kinderen die bijgevolg in de opvang in school vertoeven – wachtend op de bus – betalen geen bijdrage voor deze opvang.

 Wie wenst gebruik te maken van de bus kan dit laten weten aan het secretariaat van de school .