Opvang – avondstudie

Opvang

Dit schooljaar is er opnieuw naschoolse opvang. De opvang is geopend:

  • 's morgens van 6.30u tot 8.15u
  • 's avonds van 16.15u tot 18.00u (Edewalle) en tot 18.30u (Handzame)
  • op woensdag van 11.35u tot 12.30u (Edewalle) en tot 13.00u (Handzame)
  • op vrijdag tot 17.00u

Per kwartier wordt er €0,37 betaald.

In handzame staan Dorine, Kathleen en Annelies hiervoor in. In Edewalle neemt Els deze taak ter harte.

Studie of huiswerkklas

In Handzame kunnen de kinderen vanaf het 4e leerjaar studie volgen bij juf Hilde en juf Shana. Er is studie op maandag en dinsdag van 16.15u tot 17.00u.

KLIK HIER OM HET DOCUMENT VOOR DE STUDIE TE DOWNLOADEN.

In Edewalle kan er dit schooljaar geen studie ingericht worden.

Per kwartier wordt er €0,37 betaald.

Wie wegens omstandigheden niet aanwezig kan zijn in de studie, moet dit vooraf melden via een schrijven in het agenda.

Engelse les

Zowel In Handzame als Edewalle kan er Engelse les gevolgd worden.

Engelse les Edewalle (klik hier)

Engelse les Handzame (klik hier)