Opvang

De opvang is geopend:

  • 's morgens van 6.30u tot 8.15u
  • 's avonds van 16.15u tot 18.00u (Edewalle) en tot 18.30u (Handzame)
  • op woensdag van 11.35u tot 12.30u (Edewalle) en tot 13.00u (Handzame)
  • op vrijdag tot 17.00u

Per kwartier wordt er €0,37 betaald.

In handzame staan Dorine, Kathleen en Annelies hiervoor in. In Edewalle neemt Els deze taak ter harte.

Studie of huiswerkklas

In Handzame kunnen de kinderen vanaf het 4de  leerjaar studie volgen. 

Er is studie van 16.15 u tot 17 uur. 

In Edewalle kunnen de kinderen van de derde graad studie volgen. 

Er is studie op van 16.15 u. tot 17 uur. 

Per kwartier wordt er €0,37 betaald.

Wie wegens omstandigheden niet aanwezig kan zijn in de studie, moet dit vooraf melden via een schrijven in het agenda.

Engelse of Franse les

Aanbod kleuterturnen