Iets nieuws voor de fiets

Birgit Van Houcke/ mei 3, 2021

In de lessen wereldoriëntatie werkten we rond transport. Daarnaast bekeken we de fiets eens van dichtbij. Op het einde van de lessenreeks werkten de leerlingen in groep een verbetering uit voor op de fiets.
Op de foto’s zie je de leerlingen aan het werk en enkele resultaten.

Share this Post