Visie

Basisschool De Tweesprong is een school met een duidelijk project, een klare kijk en een gerichte visie.

De visie en het schoolwerkplan – die in de schoolbrochure te lezen staan – vertellen niet alleen welke school we zijn, maar ook welke school we willen worden, en wat ieder zijn aandeel daarin kan zijn. De visie verantwoordt het en kadert ook de activiteiten en methodieken die zich binnen onze schoolgemeenschap ontwikkelen.

We vertrekken uit 4 onderwerpen om onze visie in kaart te brengen.

1. Het pedagogisch project

Onze visie over opvoeden hangen we op aan 5 pijlers. Wij geloven in deze pijlers als gemeenschappelijke streefdoelen voor ieder die betrokken is bij de opvoeding van de kinderen. Het woord ‘project’ impliceert een nauwe samenwerking tussen alle partners.

2. De mensen

Uiteraard komt in een school de menselijke factor altijd op de eerste plaats. Een school wordt niet gevormd door boeken en banken, noch door reglementen en formulieren, maar door mensen die in interactie treden met elkaar.

3. Een totale, evenwichtige vorming

In onze school is opvoeden veel meer dan louter doorgeven van kennis. We noemen onszelf de school waar ‘kunnen leven’ even belangrijk is als kennen. We willen de leerlingen begeleiden in hun groei naar volwassenheid. Hierbij is het noodzakelijk dat alle aspecten van vorming aan bod komen in een relevante en evenwichtige verhouding.

4. Didactische principes

De school draagt aangepaste en vooruitstrevende didactiek hoog in het vaandel. Differentiatie, individuele opvolging en optimalisatie (vernieuwing) zijn hierbij enkele van onze sleutelwoorden.